Numer projektu (POL-on)W73/7. PR/2014
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu W73/7. PR/2014
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)międzynarodowe współfinansowane
(Projekty MNiSW)
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki (04)
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską w ramach 7. Programu Ramowego
Jednostka wnioskująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka lidera w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka wykonująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Tytuł w języku polskim Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją
Tytuł w języku angielskim European Comparative Effectiveness Research on Internet-based Depression Treatment
Akronim projektuE-COMPARED
Numer kontraktu603098
Numer umowy (pracy)3076/7.PR/2014/2
Data umowy2014-06-30
Numer decyzji3076/7.PR/2014/2
Data decyzji2014-06-09
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2014
Planowana data zakończenia31-12-2016
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 30-06-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)42
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy podstawowy
Rodzaj współpracyMiędzynarodowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?