Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimnauki o kulturze i religii
Nazwa w języku angielskimculture and religion sciences
Skrót w języku angielskim1.6
Priorytet sortowania (znakowo)1.06
Term nadrzędny1 Dziedzina nauk humanistycznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?