Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimnauki o polityce i administracji
Nazwa w języku angielskimpolitical science and public administration
Skrót w języku angielskim5.5
Priorytet sortowania (znakowo)5.05
Opis w języku angielskim
Political science; public administration; organisation theory
Term nadrzędny5 Dziedzina nauk społecznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?