Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimpsychologia
Nazwa w języku angielskimpsychology
Skrót w języku angielskim5.11
Priorytet sortowania (znakowo)5.11
Opis w języku angielskim
•  Psychology (including human - machine relations);
•  Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical
and mental disabilities);
Term nadrzędny5 Dziedzina nauk społecznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?