Pobierz 0 w formacie:
Teodor Aagaard Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Teodor Aagaard
Lektor - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Joanna Afek Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Joanna Afek
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Dennis Besseling Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Dennis Besseling
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Łukasz Biskupski Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Łukasz Biskupski
Asystent Kierownika Projektu - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Piotr Borkowski Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Piotr Borkowski
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Emilia Cholewicka Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Emilia Cholewicka
Asystent ds. Naukowych - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Marta Cichocka Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr hab. Marta Cichocka
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Katarzyna Cybulska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Katarzyna Cybulska
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Ewa Gruszka-Dobrzyńska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Ewa Gruszka-Dobrzyńska
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Anna Horolets Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Anna Horolets
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Maung Than Htun Aung Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr inż. Maung Than Htun Aung
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Marta Janik Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Marta Janik
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Joanna Jarczyńska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Joanna Jarczyńska
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Natalia Juchniewicz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Natalia Juchniewicz
Asystent Projektu - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Aleksandra Kostecka-Szewc Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Aleksandra Kostecka-Szewc
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wojciech Kostecki Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychprof. Wojciech Kostecki
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Agnieszka Kowalczewska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Agnieszka Kowalczewska
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Mateusz Kowalik Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Mateusz Kowalik
Asystent - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Małgorzata Kubalska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Małgorzata Kubalska
Pracownik Naukowy - Stażysta - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Ting-Yu Lee Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Ting-Yu Lee
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
««« / 3»»»

Pobierz 0 w formacie:


Powrót