Pobierz 0 w formacie:
Joanna Afek Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Joanna Afek
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Dennis Besseling Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Dennis Besseling
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Łukasz Biskupski Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Łukasz Biskupski
Asystent Kierownika Projektu - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Piotr Borkowski Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Piotr Borkowski
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Marta Cichocka Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr hab. Marta Cichocka
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Katarzyna Cybulska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Katarzyna Cybulska
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Anna Horolets Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Anna Horolets
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Maung Than Htun Aung Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr inż. Maung Than Htun Aung
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Marta Janik Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Marta Janik
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Joanna Jarczyńska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Joanna Jarczyńska
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Aleksandra Kostecka-Szewc Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Aleksandra Kostecka-Szewc
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wojciech Kostecki Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychprof. Wojciech Kostecki
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Małgorzata Kowalewska Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Małgorzata Kowalewska
Pracownik Naukowy - Stażysta - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Mateusz Kowalik Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Mateusz Kowalik
Asystent - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Borys Markowski Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Borys Markowski
Asystent ds. Naukowo-Technicznych - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Juana Martinez Najar Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Juana Martinez Najar
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Emma Oki Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Emma Oki
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Małgorzata Piasecka Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychmgr Małgorzata Piasecka
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paulina Pustułka Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Paulina Pustułka
Pracownik Naukowo-Badawczy (P) - Projekty - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paweł Pyrka Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznychdr Paweł Pyrka
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
««« / 2»»»

Pobierz 0 w formacie:


Powrót