Katarzyna Cybulska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr Katarzyna Cybulska
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Ewa Gruszka-Dobrzyńska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńska
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Maung Than Htun Aung (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
mgr inż. Maung Than Htun Aung
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Aleksandra Kostecka-Szewc (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
mgr Aleksandra Kostecka-Szewc
Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Agnieszka Kowalczewska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr Agnieszka Kowalczewska
Starszy Wykładowca - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Małgorzata Kubalska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Małgorzata Kubalska
Pracownik Naukowy - Stażysta - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Borys Markowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Borys Markowski
Asystent ds. Naukowo-Technicznych - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Raport
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj