Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Klaus Bachmann (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Klaus Bachmann
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wojciech Burszta (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Wojciech Burszta
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Mikołaj Cześnik (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. Mikołaj Cześnik
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Mariusz Czubaj (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. Mariusz Czubaj
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Mirosław Filiciak (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Mirosław Filiciak
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Krzysztof Gawlikowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Barbara Głębicka-Giza (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Barbara Głębicka-Giza
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wiesław Godzic (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Wiesław Godzic
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Izabela Grabowska-Lusińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Izabela Grabowska-Lusińska
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Włodzimierz Gruszczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Dorota Ilczuk (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Dorota Ilczuk
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Krzysztof Jaskułowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. Krzysztof Jaskułowski
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Hanna Komorowska-Janowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
Profesor Zwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Andrzej Kondratowicz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Kondratowicz
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. Kazimierz Krzysztofek
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Piotr Kwiatkowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. Piotr Kwiatkowski
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Adam Leszczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. Adam Leszczyński
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Raport
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj