Pobierz 0 w formacie:
Marek Chmaj Wydział Prawaprof. dr hab. Marek Chmaj
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Jerzy Ciszewski Wydział Prawadr hab. Jerzy Ciszewski
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Ryszard Czerniawski Wydział Prawadr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Ryszard Czerniawski
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Teresa Gardocka Wydział Prawadr hab. Teresa Gardocka
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Lech Gardocki Wydział Prawaprof. dr hab. Lech Gardocki
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Agnieszka Góra-Błaszczykowska Wydział Prawadr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Bogdan Grzeloński Wydział Prawadr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Bogdan Grzeloński
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Hubert Izdebski Wydział Prawaprof. dr hab. Hubert Izdebski
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Dariusz Jagiełło Wydział Prawadr hab. Dariusz Jagiełło
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Andrzej Koch Wydział Prawaprof. dr hab. Andrzej Koch
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Henryk Olszewski Wydział Prawaprof. dr hab. Henryk Olszewski
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Bronisław Sitek Wydział Prawaprof. Bronisław Sitek
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Jacek Sobczak Wydział Prawaprof. dr hab. Jacek Sobczak
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Andrzej Szlęzak Wydział Prawadr hab. Andrzej Szlęzak
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Andrzej Wierciński Wydział Prawadr hab. Andrzej Wierciński
Profesor Nadzwyczajny - Wydział Prawa
Witold Wołodkiewicz Wydział Prawaprof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa
Feliks Zedler Wydział Prawaprof. dr hab. Feliks Zedler
Profesor Zwyczajny - Wydział Prawa

Pobierz 0 w formacie:


Powrót