Filter Export 0 as:
Wydział Psychologii
Cieślak Roman
Rogala Anna, Pozytywne emocje jako predyktor przystosowania pracy: mediacyjna rola przekonań o własnej skuteczności, Wydział Psychologii, Defense Date: 29-09-2017, Title date:29-09-2017

Export 0 as:


Back