Wydział Psychologii
Cieślak Roman
Rogala Anna: Pozytywne emocje jako predyktor przystosowania pracy: mediacyjna rola przekonań o własnej skuteczności, Wydział Psychologii, Defense Date: 29-09-2017, Title date:29-09-2017
bibtex
Go to selected page


Back
Cite