Filter Pobierz 0 w formacie:
Wydział Psychologii
Cieślak Roman
Rogala Anna, Pozytywne emocje jako predyktor przystosowania pracy: mediacyjna rola przekonań o własnej skuteczności, Wydział Psychologii, Data obrony: 29-09-2017, Data nadania stopnia:29-09-2017

Pobierz 0 w formacie:


Powrót