Wydział Psychologii
Cieślak Roman
Rogala Anna: Pozytywne emocje jako predyktor przystosowania pracy: mediacyjna rola przekonań o własnej skuteczności, Wydział Psychologii, Data obrony: 29-09-2017, Data nadania stopnia:29-09-2017
bibtex
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?