Authored books [2]
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta: Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych, 2017, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 978-83-7383-883-3, 274 p.
Cite
details
Download files
Matching with the query
Author/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Przybylska Monika: Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psychoneurofizjologiczne, 2002, Wydawnictwo Instytutu PAN, ISBN 9788385459606, 183 p.
Cite
details
Matching with the query
Author/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Edited books [4]
Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.): Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych, 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, 288 p.
Cite
details
Matching with the query
Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Fajkowska Małgorzata, Drat-Ruszczak Krystyna, Marszał-Wiśniewska Magdalena (eds.): Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej, 2003, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS, ISBN 9788389281050, 303 p.
Cite
details
Matching with the query
Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Strelau Jan (eds.): Psychologia. Podręcznik Akademicki, vol. 2, 2000, GWP, ISBN 83-87957-05-4, 896 p.
Cite
details
Matching with the query
Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz (eds.): Wokół psychomanipulacji , 2003, Wydawnictwo SWPS Academica, ISBN 83-89281-01-5, 173 p.
Cite
details
Matching with the query
Author/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Chapters from monography [13]
Bedyńska Sylwia, Brzezicka Aneta, Zabłocka-Bursa Agata: Poznawcze i emocjonalne komponenty mechanizmu zjawiska zagrożenia stereotypem, in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 119-132
Cite
details
Bedynska S., Brzezicka A., Zablocka-Bursa A. Poznawcze i emocjonalne komponenty mechanizmu.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena: Depresja i temperament: efekt smutnej twarzy w tłumie, in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 163-184
Cite
details
Fajkowska M., Marszal-Wisniewska M., Depresja i temperament.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz: Wprowadzenie: nowe kierunki badań nad procesami emocjonalnymi i poznawczymi, in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 13-21
Cite
details
Fajkowska M., Marszal-Wisniewska M., Sedek G. Nowe kierunki badan nad procesami emocjonalnymi....pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Joorman J., Krejtz Izabela, Sędek Grzegorz: Deficyty poznawcze w depresji - rola procesów hamowania, in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 148-167
Cite
details
Joormann J., Krejtz I. Sedek G. Deficyty poznawcze w depresji....pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Marszał-Wiśniewska Magdalena: Podejście transakcyjne w badaniach zaburzeń nastroju, in: Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej / Fajkowska Małgorzata, Drat-Ruszczak Krystyna, Marszał-Wiśniewska Magdalena (eds.), 2003, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS, ISBN 9788389281050, pp. 147-159
Cite
details
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Marszał-Wiśniewska Magdalena, Goryńska Ewa: Właściwości temperamentalne i motywacyjne a dynamika nastroju w sytuacji egzaminacyjnej, in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 188-206
Cite
details
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Popiel Agnieszka, Pragłowska Ewa: Optymalizacja - pomiędzy zaburzeniem a stylem osobowości. , in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 258-275
Cite
details
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Sędek Grzegorz, Brzezicka Aneta, Bedyńska Sylwia: Tworzenie modeli umysłowych w starszym wieku i stanach obniżanego nastroju, in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 101-118
Cite
details
Sedek G., Brzezicka A., Bedynska S. Tworzenie modeli umyslowyc przez osoby w starszym wieku....pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta: Manipulacja przekazem. Analiza wybranych konsekwencji w funkcjonowaniu społecznym jednostki, in: Wokół psychomanipulacji / Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz (eds.), 2003, Wydawnictwo SWPS Academica, ISBN 83-89281-01-5, pp. 13-31
Cite
details
Matching with the query
Book/Author/Surname:Zdankiewicz-ŚcigałaAuthor/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta: Nadzieja podstawowa jako moderator procesu adaptacji po traumie, in: Konsekwencje psychiczne traumy, 2009, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, pp. 132-154
Cite
details
nadzieja podstawowa_spis treści.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Matching with the query
Author/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz: Teorie emocji, in: Psychologia. Podręcznik Akademicki / Strelau Jan (eds.), vol. 2, 2000, GWP, ISBN 83-87957-05-4, pp. 395-426
Cite
details
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-ŚcigałaAuthor/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz: Trauma - zaburzenie pourazowe - aleksytymia, in: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (eds.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, pp. 241-258
Cite
details
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-ŚcigałaAuthor/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz: Wyobrażenia jako pierwsza forma reprezentacji kreowanej przez jednostkę, in: Psychologia. Podręcznik Akademicki / Strelau Jan (eds.), vol. 2, 2000, GWP, ISBN 83-87957-05-4, pp. 183-204
Cite
details
Matching with the query
Book/Chapter authors(from institution)/Surname:Zdankiewicz-ŚcigałaAuthor/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Papers from journals [16]
Maruszewski Tomasz, Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta: Aleksytymia, procesy emocjonalne a kodowanie informacji, in: Kolokwia Psychologiczne (Psychological Colloquia), no. 6, 1997, pp. 97-123
Cite
details
Matching with the query
Author/Surname:Zdankiewicz-Ścigała
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page


Back
Cite
Confirmation
Are you sure?