Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Liczba pozycji: 37

Filtry wyszukiwania

Filtry wyszukiwania
Dostęp
Typ publikacji
Forma publikacji
Lata
Autor
filtry zaawansowane author
Dziedziny i dyscypliny
Jednostki

Narzędzia wyników wyszukiwania

Lista wyników zgodnie z użytymi filtrami

 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Sikora Joanna, Ścigała Dawid: Parental attitudes and susceptibility to impulsive aggression. The mediation role of alexithymia, Psychologia Wychowawcza, 2019, vol. Supplement, s.106-125. DOI:10.5604/01.3001.0012.8286 otwiera się w nowej karcie
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz: Trauma - zaburzenie pourazowe - aleksytymia, W: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.241-258, ISBN 978-83-74890-68-7
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz: Teorie emocji, W: Psychologia. Podręcznik Akademicki / Strelau Jan (red.), 2000, vol. 2, Gdańsk, GWP, s.395-426, ISBN 83-87957-05-4
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz: Wyobrażenia jako pierwsza forma reprezentacji kreowanej przez jednostkę, W: Psychologia. Podręcznik Akademicki / Strelau Jan (red.), 2000, vol. 2, Gdańsk, GWP, s.183-204, ISBN 83-87957-05-4
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta: Manipulacja przekazem. Analiza wybranych konsekwencji w funkcjonowaniu społecznym jednostki, W: Wokół psychomanipulacji / Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Maruszewski Tomasz (red.), 2003, Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica, s.13-31, ISBN 83-89281-01-5
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Ścigała Dawid: Attachment Style, Early Childhood Trauma, Alexithymia, and Dissociation Among Persons Addicted to Alcohol: Structural Equation Model of Dependencies, Frontiers in Psychology, 2020, vol. 10, s.1-13, Numer artykułu:2957. DOI:10.3389/fpsyg.2019.02957 otwiera się w nowej karcie
 • Tomaszek Aleksandra, Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Kosson D. [i in.]: Resilience as a Moderator of Extreme Stress Adaptation: Living Kidney Donor Analysis, Transplantation Proceedings, 2018, vol. 50, nr 6, s.1640 - 1645. DOI:10.1016/j.transproceed.2018.04.057 otwiera się w nowej karcie
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Ścigała Dawid: Trauma, Temperament, Alexithymia, and Dissociation Among Persons Addicted to Alcohol: Mediation Model of Dependencies, Frontiers in Psychology, 2018, vol. 9, s.1-11. DOI:10.3389/fpsyg.2018.01570 otwiera się w nowej karcie
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Szczepaniak Maria: TRAUMA TYPU SEKSUALNEGO A JEJ ZWIĄZEK Z ALEKSYTYMIĄ, DYSOCJACJĄ I POTRAUMATYCZNYM ZABURZENIEM STRESOWYM WŚRÓD KOBIET OFIAR , Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2018, vol. 27, nr 3, s.211-217. DOI:10.5114/ppn.2018.78714 otwiera się w nowej karcie
 • Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Ścigała Dawid: Relationship Between Attachment Style in Adulthood, Alexithymia, and Dissociation in Alcohol Use Disorder Inpatients. Mediational Model, Frontiers in Psychology, 2018, vol. 9, nr 2039, s.1-10. DOI:10.3389/fpsyg.2018.02039 otwiera się w nowej karcie
 • Ścigała Dawid, Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta: The Role in Road Traffic Accident and Anxiety as Moderators Attention Biases in Modified Emotional Stroop Test, Frontiers in Psychology, 2019, vol. 10, nr 1575, s.1-11. DOI:10.3389/fpsyg.2019.01575 otwiera się w nowej karcie
 • Ścigała Dawid, Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Bedyńska Sylwia [i in.]: Psychometric Properties and Configural Invariance of the Polish – Language Version of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale in Non-clinical and Alcohol Addict Persons, Frontiers in Psychology, 2020, vol. 11, s.1-11, Numer artykułu:1241. DOI:10.3389/fpsyg.2020.01241 otwiera się w nowej karcie
 • Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.): Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych, 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, 288 s., ISBN 978-83-74890-68-7
 • Fajkowska Małgorzata, Drat-Ruszczak Krystyna, Marszał-Wiśniewska Magdalena (red.): Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej, 2003, Warszawa, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS, 303 s., ISBN 9788389281050
 • Bedyńska Sylwia, Brzezicka Aneta, Zabłocka-Bursa Agata: Poznawcze i emocjonalne komponenty mechanizmu zjawiska zagrożenia stereotypem, W: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.119-132, ISBN 978-83-74890-68-7
 • Sędek Grzegorz, Brzezicka Aneta, Bedyńska Sylwia: Tworzenie modeli umysłowych w starszym wieku i stanach obniżanego nastroju, W: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.101-118, ISBN 978-83-74890-68-7
 • Joorman J., Krejtz Izabela, Sędek Grzegorz: Deficyty poznawcze w depresji - rola procesów hamowania, W: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.148-167, ISBN 978-83-74890-68-7
 • Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena: Depresja i temperament: efekt smutnej twarzy w tłumie, W: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.163-184, ISBN 978-83-74890-68-7
 • Marszał-Wiśniewska Magdalena, Goryńska Ewa: Właściwości temperamentalne i motywacyjne a dynamika nastroju w sytuacji egzaminacyjnej, W: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.188-206, ISBN 978-83-74890-68-7
 • Popiel Agnieszka, Pragłowska Ewa: Optymalizacja - pomiędzy zaburzeniem a stylem osobowości. , W: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.258-275, ISBN 978-83-74890-68-7
Wykaz
Przejdź do wybranej strony

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony