Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Logo afiliacji

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Menu jednostki

Profil

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju.

Obecnie kształci ponad 15 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

Od 19 lat uczelnia wpływa na kształt polskiej nauki, będąc nowoczesnym i interdyscyplinarnym ośrodkiem naukowo-badawczym. Świadczą o tym wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz liczne publikacje.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS postrzegani są jako jedni z najbardziej kompetentnych ekspertów w swoich dziedzinach. Codziennie komentują w mediach wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne.

Tradycją Uniwersytetu SWPS są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.swps.pl) i Strefa Rodzica (www.strefarodzica.swps.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl).


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/affiliation/IMPORT-DIVISION-00000001/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony