Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Psychologii w Warszawie - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach (archiwum)

Uniwersytet SWPS oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Sopocie, Poznaniu i Katowicach: studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe.

Uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także m.in. w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz grafiki.

Od 19 lat uczelnia wpływa na kształt polskiej nauki, będąc nowoczesnym i interdyscyplinarnym ośrodkiem naukowo-badawczym. Świadczą o tym wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz liczne publikacje.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS postrzegani są jako jedni z najbardziej kompetentnych ekspertów w swoich dziedzinach. Codziennie komentują w mediach wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne.


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/affiliation/IMPORT-DIVISION-00000156/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony