Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu - Logo afiliacji

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Menu jednostki

Profil

  • Struktura organizacyjna
  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Udział w projektach (archiwum)

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 15 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją Uniwersytetu SWPS są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.swps.pl) i Strefa Rodzica (www.strefarodzica.swps.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl). Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu istnieje od 2010 r. W jego ofercie znajdują się pięcioletnie studia magisterskie z prawa i psychologii, studia I stopnia na kierunkach: psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz wzornictwo (School of Form). Dziekanem Wydziału jest dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS.


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/affiliation/IMPORT-DIVISION-00000159/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony