Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu - Logo afiliacji

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Menu jednostki

Profil

  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Udział w projektach (archiwum)

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 15 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją Uniwersytetu SWPS są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.swps.pl) i Strefa Rodzica (www.strefarodzica.swps.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl).

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu jest najlepszą jednostką naukową w grupie nauk społecznych w Polsce (zgodnie z oceną parametryczną dokonaną w 2013 r. przez MNiSW). W jego strukturach działa Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi oraz Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi. Wydział oferuje studia na kierunkach: psychologia, psychologia dla magistrów i licencjatów, grafika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizualna oraz kreowanie mediów, a także kilkanaście kierunków studiów podyplomowych i studia doktoranckie w zakresie psychologii. Wydział powstał w 2004 r. Jego dziekanem jest prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.


Jednolity identyfikator zasobu
http://bw.swps.edu.pl/info/affiliation/IMPORT-DIVISION-00000183/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony