Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Katarzyna Popiołek

Katarzyna Popiołek, dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Moje prace naukowe koncentrują się, najogólniej rzecz biorąc, wokół zagadnień społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów, a także poszukiwania czynników wyznaczających sposób jego uczestnictwa w różnego typu relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pomocy i wsparcia. Pracuję również nad problematyką czasu psychologicznego, zwłaszcza percepcją czasu codziennego i czasu życia jako wyznaczników aktywności człowieka. W ramach realizowanych przeze mnie obecnie nurtów badawczych centralne miejsce zajmuje problematyka wsparcia społecznego w bliskich związkach jedno i dwu-karierowych, a także śledzenie zmian, jakie dokonują się w tej sferze w małżeństwach o różnym stażu. Mieszczą się tu również badania nad konfliktem ról zawodowych i rodzinnych i jego konsekwencjami. Prowadzę także wraz z zespołem badania nad społecznością w kryzysie na przykładzie mieszkańców miasta Bytomia, zapadającego się na skutek rabunkowego wydobycia węgla.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000001/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page