Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Katarzyna Popiołek

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Moje prace naukowe koncentrują się, najogólniej rzecz biorąc, wokół zagadnień społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów, a także poszukiwania czynników wyznaczających sposób jego uczestnictwa w różnego typu relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pomocy i wsparcia. Pracuję również nad problematyką czasu psychologicznego, zwłaszcza percepcją czasu codziennego i czasu życia jako wyznaczników aktywności człowieka. W ramach realizowanych przeze mnie obecnie nurtów badawczych centralne miejsce zajmuje problematyka wsparcia społecznego w bliskich związkach jedno i dwu-karierowych, a także śledzenie zmian, jakie dokonują się w tej sferze w małżeństwach o różnym stażu. Mieszczą się tu również badania nad konfliktem ról zawodowych i rodzinnych i jego konsekwencjami. Prowadzę także wraz z zespołem badania nad społecznością w kryzysie na przykładzie mieszkańców miasta Bytomia, zapadającego się na skutek rabunkowego wydobycia węgla.


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000001/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony