Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jolanta Życińska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, od 2003 roku adiunkt Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, od 2010 roku w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach.

Działalność naukowa:

Jej zainteresowania naukowe obejmują: podmiotowe i społeczne zasoby zdrowotne w sytuacji choroby, modele zachowań zdrowotnych, projektowanie i ewaluację oddziaływań zdrowotnych (w tym adaptacja narzędzi i psychoterapia osób chorych somatycznie).

Obecnie jest kierownikiem programu badawczego finansowanego przez MNiSW na temat roli motywacji autonomicznej w procesie zmiany zachowań zdrowotnych wśród chorych przewlekle. Wraz z zespołem praktyków prowadzi badania nad adaptacją narzędzia przesiewowego do oceny poziomu dystresu wśród pacjentów onkologicznych oraz psychologicznymi wyznacznikami podejmowania dezyzji o operacji rekonstrukcyjnej piersi przez kobiety po mastektomii z przyczyn nowotworowych (badania statutowe).

Redaktor (wraz z I. Heszen) monografii Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (2008, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica) oraz numeru specjalnego Polish Psychological Bulletin (Resources, coping with stress, positive emotion and health (2009, vol. 40, 1). Autor monografii zawierającej ewaluację autorskiego programu antynikotynowego (2001, O rzuceniu palenia inaczej, Wydawnictwo UŚ), 23 artykułów naukowych (w tym 9 wczasopismachanglojęzycznych), kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Działalność dydaktyczna:

Kierownik i twórca programu dodatkowej specjalności w SWPS w Warszawie Psychologia kliniczna w obszarze medycyny, w jej ramach prowadziła autorski kursPsychologia kliniczna chorego somatycznie. Ponadto wykładowca następujących kursów w zakresie specjalności Psychologia Kliniczna: Psychopatologia, Zdrowie psychiczne oraz Kliniczna Psychologia Zdrowia. Opiekun naukowy Koła Naukowego SANITAS przy Instytucie Psychologii Klinicznej SWPS w latach 2008-2010, a od 2011 roku Koła Naukowego przy WZ w Katowicach. W ramach działalności Kół naukowych wygłosiła 6 wykładów otwartych, zorganizowała i wspiera działalność wolontaryjną studentów (m. in. w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II w Katowicach). Za działalność animującą pracę studentów otrzymała nagrodę dydaktyczną Rektora SWPS w 2008 roku. W 2013 roku otrzymała nagrodę Rektora za wkład w rozwój Wydziału Zamiejscowego w Katowicach.

Inne:

Członek Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 2002 roku. Z ramienia Sekcji była członkiem Komitetów Organizacyjnych i Naukowych trzech konferecji (w tym międzynarodowej organizowanej przez European Health Psychology Society w Warszawie w 2006 r.). Jest ekspertem w projektowaniu szkoleń i programów wdrożeń, m.in. była liderem polskiego Zespołu Percepcji i Komunikacji Ryzyka w międzynarodowym programie CESAR dotyczącym komunikacji ryzyka środowiskowego (finansowany przez Commission of the European Communities in the framework of the PHARE Environmental Health and Air Pollution Programme), prowadziła program dla osób pragnących rzucić palenie na terenie śląskich przedsiębiorstw (m.in. Huta Florian) finansowany przez MNiSW, warsztaty (w tym wyjazdowe) dla Klubu Amazonek w Rudzie Śląskiej, była współtwórcą programu szkoleniowego dla personelu medycznego MEDICOVER.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-1761-7328https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1761-7328http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1761-7328%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1761-7328

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000068/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony