Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Dr Monika Suchowierska otrzymała dyplom na Uniwersytecie w Kansas 2003 r. W czasie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, dr Suchowierska pogłębiała zainteresowania oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie analizy zachowania, a zwłaszcza jej wykorzystania w pracy z dziećmi z autyzmem. Dr Suchowierska jest pierwszym w Polsce Certyfikowanym Analitykiem Zachowania (BCBA). Od października 2004, jest ona adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Dr Suchowierska jest kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania. Jest ona także Dyrektorem kierunku Psychologia w języku angielskim na SWPS. W roku 2010, dr Suchowierska objęła funkcję Prodziekana Wydziału Psychologii na SWPS. Dr Suchowierska koordynuje dwa programy wymiany studentów i naukowców na linii USA-Europa. W roku akademickim 2009/2010 dr Suchowierska otrzymała Stypendium Fulbrighta i odbyła je na California State University Stanislaus. W pracy klinicznej, dr Suchowierska pracuje od 19 lat z dziećmi z autyzmem, a od 2005 roku jest Dyrektorem Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku – ośrodka, którego podopieczni korzystają z intensywnej terapii behawioralnej. W latach 2006-2009 dr Suchowierska pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, a od 2011 roku jest Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Pozanaukowe zainteresowania dr Suchowierskiej związane są z turystyką górską.


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000118/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony