Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Aleksandra Cisłak-Wójcik

Aleksandra Cisłak-Wójcik, dr hab.

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

W swojej pracy badawczej zajmuję się przede wszystkim problematyką spostrzegania społecznego – tym, co kieruje naszymi ocenami innych ludzi i samego siebie. Prowadzę także badania poświęcone wpływowi władzy na spostrzeganie społeczne. Interesuję się także psychologią polityczną - rozwiązywaniem konfliktów oraz tym, co rządzi wyborami różnych strategii rozwiązywania konfliktów politycznych. Prowadzę wykłady oraz seminaria i ćwiczenia z psychologii społecznej. Jestem także autorką tekstów popularno-naukowych ukazujących się w Pomocniku Psychologicznym Polityki.

https://orcid.org/0000-0002-9880-6947https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9880-6947http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9880-6947%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9880-6947

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000124/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page