Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Anna Strużyńska-Kujałowicz

dr Anna Strużyńska-Kujałowicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Anna Strużyńska-Kujałowicz, magister geografii oraz psychologii, stopień doktora uzyskała w 2005 roku na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2001-2005 uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” prowadzonego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Od 2005 zatrudniona w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej (Wydział w Sopocie), gdzie prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, psychologicznych aspektów sprawowania władzy, przywództwa i kierowania zespołem, psychologii wpływu społecznego i perswazji oraz seminaria magisterskie. W swojej pracy badawczej zajmuje się analizą emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych konsekwencji zajmowania nadrzędnej i podporządkowanej pozycji w hierarchii. Wolontariusz w Fundacji Dogtor, zajmującej się zooterapią.


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000144/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony