Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Anna Zalewska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Dr hab. Anna Maria Zalewska, prof. SWPS, psycholog, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu; Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej. Przedstawiła ok. 70 prezentacji na konferencjach (większość na konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Australii). Jest Autorką ponad 80 publikacji - w tym 5 monografii i 5 prac pod redakcją, ponad 30 rozdziałów w książkach (15 w j. angielskim) oraz ponad 40 artykułów w renomowanych czasopismach w j. polskim i angielskim (np. Polish Psychological Bulletin, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Personality and Individual Differences).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-7285-4748   https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7285-4748   http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7285-4748   %22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7285-4748   

Jednolity identyfikator zasobu
http://bw.swps.edu.pl/info/author/IMPORT-PERSON-00000164/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony