Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Romana Kadzikowska-Wrzosek

Romana Kadzikowska-Wrzosek, dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Moje zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Prowadzę badania dotyczące istotnych w ramach podejścia społeczno-poznawczego funkcji osobowości - planowania działań oraz kierowania ich przebiegiem. Jestem autorką artykułów naukowych, a także prac popularyzujących wiedzę psychologicznądotyczących takich zagadnień, jak proces samoregulacji, kontrola działania, wytrwałość, skuteczność działania oraz dobrostan psychofizyczny. Wyniki swoich ostatnich badań podsumowałam w książce Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0003-0658-9656https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0658-9656http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0658-9656%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0658-9656

Uniform Resource Identifier
http://bw.swps.edu.pl/info/author/IMPORT-PERSON-00000172/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page