Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Romana Kadzikowska-Wrzosek

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Romana Kadzikowska-Wrzosek

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Moje zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Prowadzę badania dotyczące istotnych w ramach podejścia społeczno-poznawczego funkcji osobowości - planowania działań oraz kierowania ich przebiegiem. Jestem autorką artykułów naukowych, a także prac popularyzujących wiedzę psychologicznądotyczących takich zagadnień, jak proces samoregulacji, kontrola działania, wytrwałość, skuteczność działania oraz dobrostan psychofizyczny. Wyniki swoich ostatnich badań podsumowałam w książce Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0003-0658-9656https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0658-9656http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0658-9656%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0658-9656

Jednolity identyfikator zasobu
http://bw.swps.edu.pl/info/author/IMPORT-PERSON-00000172/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony