Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Agnieszka Czerw

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Specjalizuję się w psychologii pracy i organizacji oraz psychologii pozytywnej. Od kilkunastu lat prowadzę badania nad zagadnieniami dopasowania do pracy i organizacji, a także nad funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Szczególnie interesuje mnie dobrostan pracownika, wartość i sens pracy w życiu człowieka, a także rozwój człowieka w kontekście zawodowym.

jestem autorką wielu kwestionariuszy psychologicznych – np. do pomiaru optymizmu, postaw wobec pracy czy dobrostanu w miejscu pracy. Jestem także współautorką Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ) stworzonego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wykorzystywanego w polskim poradnictwie zawodowym.

Moje zainteresowania badawcze podsumowałam w książkach: „Optymizm. Perspektywa psychologiczna”, „Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną” (współautorka), „Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy” i licznych artykułach naukowych i popularnych.

Mam także doświadczenie trenerskie i consultingowe w obszarze kompetencji miękkich pracowników w różnych typach zawodów. Aktualnie jestem przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-0074-3264https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-0074-3264http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-0074-3264%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-0074-3264

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00001292/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony