Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Sylwiusz Retowski

dr hab. Sylwiusz Retowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram


Retowski Sylwiusz - adiunkt, pracownik SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Wydział Zamiejscowy w Sopocie). Zainteresowania naukowe: psychologia organizacji, psychologia pracy i bezrobocia, psychologia społeczna. Autor ponad trzydziestu artykułów naukowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP). Kierownik studiów podyplomowych „Ocena i Rozwój Pracownika”. Autor badań i opracowań eksperckich dotyczących bezrobocia. Konsultant w zakresie badań organizacyjnych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-6133-0658https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6133-0658http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6133-0658%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6133-0658

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002548/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony