Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marzena Cypryańska-Nezlek

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi seminaria z psychologii społecznej, psychologii poznania społecznego oraz ćwiczenia z metodologii i zastosowania komputerów. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze psychologii społecznej i psychologii poznania społecznego. Obszar badań: porównania społeczne, dehumanizacja, spostrzeganie siebie w perspektywie czasu.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0001-9234-5628https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9234-5628http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9234-5628%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9234-5628

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002553/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony