Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Zaleśkiewicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Tomasz Zaleśkiewicz jest profesorem zwyczajnym psychologii. Obecnie pełni funkcję dziekana wrocławskiego Wydziału Uniwersytetu SWPS. W SWPS kieruje Katedrą Psychologii Ekonomicznej. Jest także twórcą i kierownikiem Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi. Pełni funkcję sekretarza w International Association for Research in Economic Psychology. Od 2014 roku jest Prezydentem Elektem w International Association of Applied Psychology (Division of Economic Psychology). W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak: percepcja pieniędzy, inwestowanie, podejmowanie decyzji finansowych, percepcja ryzyka, psychologia giełdy. Jest autorem kilku książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji ryzykownych (np. „Psychologia ekonomiczna”, „Psychologia inwestora giełdowego”, „Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka”), kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych, między innymi, w znaczących pismach zagranicznych, a także autorem rozdziałów w anglojęzycznych podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej. Jest laureatem kilku nagród oraz stypendiów naukowych. Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”. O jego badaniach informowały najbardziej prestiżowe media na świecie: The Wall Street Journal, Time, Harvard Business Review (USA edition), czy BBC Radio 4.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-4232-6151https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4232-6151http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4232-6151%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4232-6151

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002591/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony