Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Joanna Roszak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Joanna Roszak, psycholożka społeczna. Zatrudniona w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS. Magisterium uzyskane w 2004, doktorat w 2011 roku. Zainteresowania: płeć społeczno-kulturowa (stereotypy i role płciowe, tożsamość płciowa, przemoc związana z płcią), psychologia społeczna, psychologia międzykulturowa.

https://orcid.org/ 0000-0003-1048-745Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId= 0000-0003-1048-745Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%22 0000-0003-1048-745X%22%29https://search.crossref.org/?q= 0000-0003-1048-745X

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002634/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony