Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

​AGNIESZKA POPIEL – dr nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeutka (certyfikaty PTTPB, SITCC, EABCT), superwizorka psychoterapii (PTTPB). Adiunkt w Katedrze Neurorehabilitacji Uniwersytetu SWPS. Kieruje (wspólnie z dr Ewą Pragłowską) czteroletnią Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, której program realizowany w ramach studiów podyplomowych przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Współpracowniczka Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach, którego kieruje programem terapii i prowadzi badania nad skutecznością terapii PTSD. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną w praktyce klinicznej, badawczej, działalności organizacyjnej i dydaktycznej. Inicjatorka powstania Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w 1998 roku i jego reprezentantka w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Współautorka, razem z dr Ewą Pragłowską, podręczników "Psychoterapia poznawczo-behawioralna, teoria i praktyka" oraz "Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej"

 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0001-9990-4971https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9990-4971http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9990-4971%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9990-4971

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002636/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony