Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Wiesław Godzic

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Wiesław Godzic – profesor zwyczajny, filmoznawca i medioznawca. Związany z Uniwersytetem Śląskim (do 1983) i Jagiellońskim (do 2003), obecnie jest wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierownikiem Katedry Mediów Audiowizualnych. Zajmuje się semiotyką i retoryką przekazów medialnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Central European University, Getty Foundation i Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz norweskich fundacji rządowych. Wykładał m.in. w ClevelandStateUniversity, RochesterUniversity w USA, MiddlesexUniversity w Londynie oraz w Bergen i Trondheim w Norwegii.

Ostatnio wydał Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów (WAiP, 2007) oraz zredagował podręcznik akademicki Media audiowizualne (WAiP, 2010).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
kulturoznawstwo / dziedzina nauk humanistycznych / obszar nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0001-5721-7233https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5721-7233http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5721-7233%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5721-7233

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002655/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony