Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Bartosz Zalewski

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Adiunkt w Katedrze Diagnozy Psychologicznej SWPS. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r, (specjalizacja psychoterapia; praca magisterska dotyczyła przemocy fizycznej wobec dzieci). W 2011 roku obronił pracę doktorską z zakresu badań nad zjawiskiem pozycjonowania, które opisuje procesy negocjowania chwilowych tożsamości podczas komunikacji między ludźmi. Praca pisana była pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Stemplewskiej-Żakowicz.

Od 2000 roku prowadzi na SWPS zajęcia związane z umiejętnościami diagnostycznymi (Wywiad Psychologiczny oraz pokrewne). Jestem uczestnikiem prac zespołów badawczych zajmujących się badaniem założeń teorii dialogowego ja oraz badaniami nad skutecznością nauczania kompetencji diagnostycznych w psychologii. Od 2010 roku jest opiekunem Koła Naukowego Metod Diagnozy Osobowości, w które zajmuje się głównie rozwijaniem umiejętności prowadzenia wywiadów diagnostycznych.

Psychoterapeuta, pracuje w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym Kontrakt, gdzie prowadzi terapię par i małżeństw oraz terapię indywidualną. Ukończył szkolenie w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzone przez prof. Bogdana de Barbaro.

Prowadzi także diagnostykę w kompetencji w obszarze psychologii pracy i organizacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Association of Psychological Assessment oraz International Society for Dialogical Science. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

W SWPS członek Centrum Zastosowań Technik Pomiaru Psychologicznego oraz wspólpracownik Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002690/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page