Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Magdalena Domeradzka

Tytuł naukowydoktor

Data urodzenia: 13.10.1975

Miejsce urodzenia:Dzierżoniów

Wykształcenie:wrzesień 2009 – luty 20112000 – 2006Seminarium dla tłumaczy literatury, Södertörns högskola,SztokholmStudia doktoranckie, UAM, Poznań

1999 – 2001Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych, UAM

1994 – 2000filologia szwedzka, Katedra Skandynawistyki i Baltologii, UAM

1990 – 1994

Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, Dzierżoniów

1982 – 1990Szkoła Podstawowa nr 4, Dzierżoniów

Przebieg pracy zawodowej:2006 – adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

2006 –2009zastępca dyrektora Katedry Skandynawistyki, SWPS Warszawa

2005 – 2006 asystent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

2001 – 2004nauczyciel języka angielskiego, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

2001 – 2004nauczyciel języka szwedzkiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych, Poznańa

2001 – 2004doktorantka, nauczyciel języka angielskiego,Katedra Skandynawistyki, UAM

Stypendia zagraniczne:wrzesień 2009 – luty 2011stypendium Svenska Institutet, Södertörns högskola, Sztokholm

wrzesień 2002 – czerwiec 2003stypendium w Instytucie Skandynawistyki Uniwersytetu

w Sztokholmie

wrzesień 2003 – luty 2004stypendium w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu

w Sztokholmie

Research area

Main science area, domain, discipline:
linguistics / (humanities) / (humanities)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0002-3516-2267https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3516-2267http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3516-2267%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3516-2267

Uniform Resource Identifier
http://bw.swps.edu.pl/info/author/IMPORT-PERSON-00002696/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page