Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Klaus Bachmann

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Prof. dr hab. Klaus Bachmann, politolog, historyk, napisał doktorat na Uniwrsytecie Warszawskim o wpływie konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji na stosunki między Austro-Węgrami i Rosją w okresie przed pierwszą wojną światową. Pracował w latach 1988 i 2001 jako korespondent mediów zagranicznych w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie i na Litwie i w latach 2001 - 2004 w Brukseli. Od 2004 wykładowca najpierw na Uniwersytecie Wrocławskim, potem na SWPS. Autor książek o integracji europejskiej i najnowszej historii Europy, specjalizuje się w zagadnieniach Transitional Justice i Międzynarodowego Prawa Karnego.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
nauki o polityce / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0003-0946-8198https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0946-8198http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0946-8198%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0946-8198

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002714/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony