Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Anna Hełka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram


​Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Psychologii. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz ZZL. Zrealizowała z powodzeniem grant KBN dotyczący wpływu czynników sytuacyjnych na preferencje zorientowane społecznie w decyzjach ekonomicznych. Współautorka projektu innowacyjnego finansowanego ze środków UE pt.: „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”. Zdobywczyni I nagrody w konkursie na najlepszy artykuł zgłoszony przez studenta lub doktoranta (Best Student Paper) na konferencji IAREP 2008 w Rzymie oraz laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej (ASPE). Od kilkunastu lat praktycznie zajmuje się ZZL w zakresie rekrutacji, adaptacji, motywacji, szkoleń oraz oceny i rozwoju pracowników. Prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą Rozwojosfera.pl.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-3242-2553https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3242-2553http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3242-2553%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3242-2553

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002717/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony