Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Doktor psychologii, pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS, gdzie oprócz dydaktyki prowadzi badania dotyczące nowych mediów. Jest absolwentem (stypendystą) Środowiskowych Studiów Doktoranckich Instytutu Psychologii PAN i SWPS. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie relacji pomiędzy charakterystykami osobowościowymi, kapitałem społecznym, szczęściem a korzystaniem z Internetu. Interesuje się także metodologią badań online. Jest autorem artykułów oraz wystąpień na konferencjach naukowych poświęconych kapitałowi społecznemu i mediom.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002769/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page