Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

W 2004 r. ukończył studia prawnicze ze specjalizacją z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (praca nt.: Ustrój miasta stołecznego Warszawy).

W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Jawność finansowania partii politycznych. Podstawy konstytucyjne i praktyka.

Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa konstytucyjnego i ochrony i zarządzania informacją publiczną.

Autor wielu publikacji dotyczących realizacji prawa administracyjnego i gospodarczego, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego, jak również prawa konstytucyjnego.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
dziedzina nauk prawnych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-3646-8997https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3646-8997http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3646-8997%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3646-8997

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002820/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony