Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dariusz Jagiełło

dr hab. Dariusz Jagiełło

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

dr hab. Dariusz Jagiełło

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (Wydział Prawa, Katedra Prawa Karnego).

Odbył aplikację prokuratorską zakończoną złożeniem egzaminu prokuratorskiego, zaś od 2011 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Przygotowywał opracowania eksperckie m.in. dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem karnym materialnym oraz prawem karnym procesowym, medycznym prawem karnym oraz kryminalistyką. Swoje zainteresowania naukowo badawcze koncentruje wokół szeroko pojmowanego dowodzenia w procesie karnym, realizacji czynności przesłuchania, wpływie oddziaływania sugestii na jej wynik, czy niedozwolonych metodach stosowanych w jej trakcie, w tym w szczególności poszanowania praw i wolności ich uczestników.

W SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym pełni funkcję:

Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Prawa.

Pełnomocnika Prorektora ds. Dydaktyki w zakresie spraw studenckich.

Członek Senatu Uniwersytetu SWPS.

Członek Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-9609-5635https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9609-5635http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9609-5635%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9609-5635

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00038755/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony