Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Elwira Brygoła

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Dr Elwira Brygoła jest adiunktem w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu. Zainteresowania naukowe skupia wokół problematyki tożsamości osobistej i systemu Ja. Realizuje badania dotyczące rozwoju i zmian osobowości w ciągu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obrazu siebie, przekonań, celów i wartości.


Jednolity identyfikator zasobu
http://bw.swps.edu.pl/info/author/IMPORT-PERSON-00047713/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony