Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Piotr Jóźwiak

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Dr Piotr Jóźwiak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracę doktorską z zakresu prawa karnego napisał pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja J. Szwarca (recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski oraz prof. dr hab. Roman Hauser). Autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa sportowego oraz prawa dyscyplinarnego. Członek redakcji „Kwartalnika Prawno - Kryminalistycznego”.

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego w Instytucie Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. W latach 2008 – 2012 członek Rady Programowej Telewizji Poznań. Od grudnia 2013 r. pełni funkcje wiceprezesa klubu żużlowego Unia Leszno. Jest adwokatem w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Research area

Science discipline:
https://orcid.org/0000-0001-6223-971X https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6223-971X http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6223-971X %22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6223-971X 

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00060012/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page