Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Jóźwiak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Dr Piotr Jóźwiak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracę doktorską z zakresu prawa karnego napisał pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja J. Szwarca (recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski oraz prof. dr hab. Roman Hauser). Autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa sportowego oraz prawa dyscyplinarnego. Członek redakcji „Kwartalnika Prawno - Kryminalistycznego”.

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego w Instytucie Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. W latach 2008 – 2012 członek Rady Programowej Telewizji Poznań. Od grudnia 2013 r. pełni funkcje wiceprezesa klubu żużlowego Unia Leszno. Jest adwokatem w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0001-6223-971X https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6223-971X http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6223-971X %22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6223-971X 

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00060012/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony