Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Jóźwiak

Menu pracownika

Statystyki

Wskaźniki grupowania. Wartości w tabeli poniżej aktualizują się automatycznie po wyborze jakiegokolwiek filtra.
https://orcid.org/0000-0001-6223-971X https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6223-971X http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6223-971X %22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6223-971X 

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00060012/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony