Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Joanna Kabzińska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    108

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii. W 2012 roku obroniła na Wydziale Prawa i Administracji UJ pracę doktorską poświęconą problematyce portretu pamięciowego. Adiunkt w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach Uniwersytetu SWPS.

Współpracowniczka Katedry Socjologii Prawa UJ i członek zespołu w projekcie "Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie" realizowanym we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Urzędem Miasta Krakowa.

Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki psychologii i prawa, psychologii zeznań świadków, pomyłek sądowych, stresu zawodowego w służbach mundurowych, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast i prewencji kryminalnej.

Kierownik grantu "Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA (2015/19/D/HS5/01241).

Wykonawca w grancie "Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej" przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS (kierownik projektu: dr hab. Danuta Rode, prof. USWPS; 2015/19/B/HS5/01226).

Najważniejsze publikacje:

1. Kabzińska, J. (2015). Evaluating the probative value of facial composites by laypeople and prosecutor apprentices. Psychology, Crime & Law, 21(8), 715-733.

2. Kabzińska, J. (2015). Wiedza prawników o psychologii zeznań świadków, Prokuratura i Prawo, 6, 75-85.

3. Kabzińska, J. & Habzda-Siwek, E. (2014). Psychology and law - between multidisciplinary and interdisciplinary approach, Problems of Forensic Sciences, 99, 218-232.

5. Habzda-Siwek, E. & Kabzińska, J. (red.), Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką. Sopot 2014: GWP.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-2135-8699https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-2135-8699http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-2135-8699%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-2135-8699

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00076516/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony