Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

EPOSTL tlumaczenia greckie Δπξσπατθφο Φάθεινο γηα Δθπαηδεπφκελνπο Καζεγεηέο Γισζζψλ

Autorzy:

 • Hanna Komorowska
Identyfikator pozycji
IMPORT-BOOK-00004361
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Autor
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców)
Athens University
Miejsce wydania (adres wydawcy)
Athens
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
0,00
ISBN
978-92-871-6441-4
Rok wydania
2009
Język
(el) grecki
Plik
 • Plik: 1
  C3-EPOSTL-GR-2009.pdf
  z dnia 14-09-2015
  797 KB
  Zgłoszenie zostało zarejestrowane
Punktacja ministerialna (całkowita)
0
Pola dodatkowe
 • Dorobek Naukowy - Preview URL: http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4361
 • Dorobek Naukowy - Approve URL: http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4361

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/book/IMPORT-BOOK-00004361/

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perishotwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony